Úrazy zubov u detí

Ako sa zachovať, keď Vaše dieťa utrpelo úraz zubov? Autorka článku a fotografickej dokumentácie je MDDr. Veronika Bačová Macáková zo Stomatologického centra Rodinka, Bazovského 2, Bratislava. Pani doktorka sa dlhé roky venuje ošetreniu detí a na svojej Facebookovej stránke uverejňuje praktické články pre rodičov. S jej dovolením uverejnujeme jej článok o úraze zubov.

dr_macakova.png
MDDr. Veronika Bačová Macáková

Zubná lekárka, Stomatologické centrum Rodinka

Dojčenie
urazy1.jpg

Úrazy mliečnych zúbkov predstavujú pre maminky veľmi desivú príhodu, ale akčné deti sa za svoj život sa s nimi stretnú často aj niekoľkokrát. Keď dieťatko spadne, ako prvé sa ústa zaplavia krvou. Nezľaknite sa – ústna dutina je veľmi prekrvená, väčšinou nejde o nič vážne. Prvým krokom preto bude zastaviť krvácanie. Pritlačte mu papierovú vreckovku, prípadne nejaký iný čistý kus látky. Ak dojčíte, ide o ideálny spôsob zástavy krvácania. Pokiaľ sa úraz stal vnútri, vynikajúce je čo najskôr začať chladiť – zvonku ľadovým obkladom (mrazený hrášok, vankúšik), zvnútra napríklad mrazenou ovocnou drťou. Aj to dopomôže k zastaveniu krvácania a zmierni prípadný neskorší opuch. Typické je, že sa pri páde roztrhne horná perová uzdička. Väčšinou nie je potrebný nijaký zásah - táto uzdička bola v tomto prípade pravdepodobne nízko a pevne upnutá a dieťatko si tým vlastne spravilo službu – vyhlo sa neskoršiemu chirurgickému zákroku a bolo samo sebe chirurgom . Pera takmer vždy opuchne a pomôže len dôkladne chladiť. Iba v prípade, že sa dieťatko veľmi pohryzie, je na mieste konzultácia s lekárom a prípadné antibiotiká. Po zastavení krvácania a ukľudnení dieťatka sa opatrne pozrieme do úst. Zúbky sa mohli buď 1) posunúť alebo 2) zlomiť.

Obr.1: Natrhnutá uzdička, obr.2: Pohryzená pera, obr.3: Opuch pery.

Posun zuba po úraze

Pri posune zuba berieme v úvahu tri situácie:

1. Zub sa len mierne posunul/mierne sa kýve:

Ak sa dieťatko už konečne upokojilo a my sme v ústach objavili, že sa zúbok len trocha kýve, netreba dieťa opäť stresovať a okamžite hľadať lekára. Podstatné je začať ihneď s kašovitou stravou najmenej na dva týždne, aby sa zúbok upevnil a znížilo sa riziko jeho odumretia. V prípade väčšieho posunu (ale zub je pevný), jemne reponujeme zub na pôvodné miesto a kontaktujeme lekára kvôli RTG kontrole. Následkom takéhoto úrazu môže byť, že zub prechodne zmení farbu. Dreň je vtedy nedostatočne prekrvená, ale odstupom času zub zvykne opäť obelieť. Ak zmení farbu natrvalo, pravdepodobne odumrel. V prípade, že táto zmena farby bude jediný príznak, väčšinou sa tento stav nemusí riešiť. Iba ak by nad zúbkom vznikla fistula, opuch, bolel by alebo by sa na rtg objavil nález, je potrebné ošetrenie a zaplnenie koreňového kanálika alebo extrakcia zuba. Zub nikdy neponechávame voľne otvorený.

2. Zub sa výrazne posunul/ veľmi sa kýve/ veľmi je zarazený dovnútra:

V tomto prípade už je potrebné čo najskôr vyhľadať lekára (aby zub dieťa nevdýchlo) a nasleduje extrakcia zuba. Nemusíte sa báť, každý detský zubný lekár vie vytiahnuť zúbok tak, aby dieťa necítilo žiadnu bolesť.

3. Zub úplne chýba, čiže vypadol z lôžka aj s koreňom:

Tu treba mať na pamäti dve veci: Po prvé, zub je potrebné nájsť. V opačnom prípade vás lekár odošle na RTG bruška a pľúc, aby sa vylúčilo, že dieťatko zub vdýchlo. Druhou dôležitou zásadou je, že zub nikdy nevkladáme naspäť. Určite ste počuli o tom, že stály zub je možné po vylomení vrátiť naspäť a že sa ujme. To je pri vhodných podmienkach pravda, ale platí to LEN pre trvalé zuby. Pri mliečnych by hrozilo poškodenie zárodku trvalého zuba a takýto zub už patrí len do krabičky pre zúbkovú vílu

Obr.4: Mierny posun zuba, obr.5: Výraznejší posun zuba, ktorý sa pravdepodobne upevní, obr.6: Výrazná zmena polohy vyžadujúca extrakciu, obr.7: Vylomenie zuba.

Zlomenina zuba

Pri zlomení zuba nastávajú tri situácie:

1. Odlomenie hrany zuba (Obr.8):

Ak chýba len malý kúsok zuba, nie je potrebné okamžite zháňať lekára. Práve naopak – každý zásah na zube čerstvo postihnutom úrazom zvýši možnosť neskoršieho odumretia. Pokojne stačí sa objednať na kontrolu o dva týždne. Malá časť zuba sa väčšinou nedomodeluje naspäť. Ak ale dieťatko ostrá hrana reže na jazyk, prípadne reže maminku na prsníku, je potrebné ju u zubného lekára zahladiť.

2. Zlomená väčšia časť zuba – vidieť ružové/krv (Obr.9):

Ak už nevidíme iba biely zúbok, pravdepodobne ide o zlomeninu zasahujúcu zubný nerv. V tomto prípade je návšteva lekára nutná čo najskôr. Na mliečnych zuboch bohužiaľ nie je možné prekryť zubnú dreň so zachovaním jeho vitality. Podľa spolupráce dieťatka má zubný lekár dve možnosti: 1) čiastočne alebo úplne vyčistiť a vyplniť koreňový systém zuba s následnou plombou/korunkou alebo 2) vytrhnutie zuba. Ako sme si už v predchádzajúcom príspevku vraveli, zub nemôže ostať voľne otvorený.

3. Roztrieštenie korunky/zlomenie koreňa (Obr.10,11):

V týchto prípadoch u mliečnych zubov prichádza v úvahu len vytiahnutie zuba. Ale nemusíte sa báť, deti extrakcie s trochou lásky a rajského plynu zvládajú krásne a už na druhý deň sa v škôlke pyšne chvália, že sú prvé, komu vypadol mliečny zub.

dr_macakova.png
MDDr. Veronika Bačová Macáková

Zubná lekárka, Stomatologické centrum Rodinka

Dojčenie

Tento web vznikol v spolupráci s

© COPYRIGHT - dentistry.sk 2022

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás