Keď dieťa nespolupracuje

Možno ste už zažili podobnú situáciu; pri raňajkách sa Vám dieťa rozplače, že ho bolí zúbok. Pozriete mu do pusy, a zbadáte čierny zúbok, ktorý ste si doteraz nevšimli. Vezmete plačúce dieťa prvýkrát k zubárovi, no v kresle sa dieťa zatne a nechce doktorovi ani dovoliť pozrieť do úst. Čo robiť ďalej?

katka@2x.png
MDDr. Katarína Kusynová

Obvodný lekár Matúškovo, Zentist

Prevencia
Starostlivosť
nespolupracujuce dieta.jpg

Ako viem, že je moje dieťa nespolupracujúci pacient?

Každé dieťa je iné a každé dieťa vníma novú situáciu inak. Je preto ťažké predpovedať reakciu dieťaťa na prvé ošetrenie. Ak je dieťa skôr hanblivejšie a bojazlivejšie, môže mať z prvého ošetrenia väčší strach ako iné dieťa. Niekedy stačí, že deti zbadajú biele oblečenie či rukavice a spoja si ich s negatívnou skúsenosťou (napríklad očkovanie, odber krvi), ktorú zažili. Aj preto je dôležité, aby malo Vaše dieťatko svojho zubného lekára už od prvého roku. Má tak čas sa so zubárom skamarátiť, budovať vzťah založený na dôvere a lepšie znášať potrebné ošetrenia.

Ošetrenie nasilu buduje strach a nedôveru a vytvára negatívne spomienky na ošetrenie, ktoré si pamätáme počas celého života.

Pre úspešné ošetrenie detského pacienta je potrebná spolupráca zo strany dieťaťa. Predsa len, pracujeme s vysokootáčkovými prístrojmi a pri neplánovaných „,útekoch“ dieťaťa z kresla ho môžeme nechtiac poraniť. Deti, ktoré pre strach alebo nedôveru odmietajú ošetrenie alebo so zubárom „zápasia“ na kresle , nie je možné dôkladne ošetriť.

Pre deti, ktoré pre strach z ošetrenia odmietajú spolupracovať pri ošetrení existujú alternatívy.

Ošetrenie u pedostomatológa

Pri nespolupráci dieťaťa s obvodným zubárom sa dieťa môže odoslať na ošetrenie zubárom špecializujúcim sa výlučne na ošetrenie detí zvaným pedostomatológ. Pedostomatológ pracuje s dieťaťom aj po psychologickej stránke a vyzná sa v problematike ošetrovania nespolupracujúcich detí. Ak to "nejde" ani s prehováraním, pedostomatológ často ponúka aj ošetrenie v analgosedácii alebo v celkovej narkóze.

Ošetrenie v analgosedácii

Ošetrenie za použitia liečiva, ktoré dočasne ovplyvňuje pozornosť dieťaťa. Pred ošetrením je potrebné, aby dieťa bolo 4 hodiny nalačno a nepilo, preto sa často objednáva ráno. Pol hodinu pred ošetrením lekár pôda dieťaťu utlmujúcu látku. Počas ošetrenia je potom dieťatko ospalé. Účinná látka má spravila účinok sedatívny, teda uspávací. Vyskytujú sa však aj opačné situácie, kedy je účinok excitačný a dieťa je naopak živšie. Po ošetrení musí zostať dieťa pod dohľadom dospelého aj niekoľko hodín. Výhoda daného ošetrenia spočíva v tzv. retrográdnej amnézii- to znamená, že si dieťa na ošetrenie nebude pamätať.

Typicky sa ošetruje jeden kvadrant v ústach, to znamená, že sa ošetria na jednej strane všetky horné alebo dolné zuby.

Celé ošetrenie je pod vedením a dohľadom skúseného lekára, ktorý rodiča pred ošetrením dôkladne poučí.

Použite rajského plynu

Inhalácia rajského plynu je jedna z najbezpečnejších foriem sedácie, trvá však len zopár sekúnd/ minút. Dieťa cez inhalačnú masku vdychuje rajský plyn približne 4 minúty. Rajský plyn spôsobuje dočasnú ospalosť, počas ktorej môže lekár dieťaťu podať lokálnu anestézu na ošetrovaný zub. To spravila stačí, aby mohlo prebehnúť bezbolestné ošetrenie.

Ošetrenie v celkovej anestézii

Pre najťažšie prípady nespolupracujúcich detí, u detí s autizmom alebo iných foriem postihnutia je voľbou ošetrenie v celkovej anestézii. Ošetrenie prebieha za sprievodu anestéziológa, ktorý dieťatko uspí. Spravidla sa kompletne ošetrí celý chrup v jednej anestézii.

Po zobudení dieťaťa z celkovej anestézy je potrebné jeho sledovanie rodičom počas celého dňa.

katka@2x.png
MDDr. Katarína Kusynová

Obvodný lekár Matúškovo, Zentist

Prevencia
Starostlivosť

Tento web vznikol v spolupráci s

© COPYRIGHT - dentistry.sk 2022

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás