Ako vplýva cumlík a cmúľanie palca na rast čeľuste detí?

Cmúľanie palca alebo cumlíka je prirodzený spôsob, akým sa bábätko alebo batoľa ukľudňuje a navádza pocit bezpečia. Problém nastáva, ak tento zvyk pretrváva.

katka@2x.png
MDDr. Katarína Kusynová

Obvodný lekár Matúškovo, Zentist

Dojčenie
cumlik.jpg

Aj Vaše dieťatko si rado cmúľa palec?

Cmúľanie palca alebo cumlíka je prirodzený spôsob, akým sa dieťa ukľudňuje a vytvára pocit bezpečia. Dieťa si cucaním nahrádza pocit matkinho prsníka a veľakrát pomáha dieťatku zaspať. Dieťa si vie na cumlík natoľko zvyknúť, že pri strate spustí úpenlivý plač. Cumlík je aj dobrá pomôcka pre rodičov, aby nemuseli vždy byť poruke a mohli si sami oddýchnuť.
Dlhodobé používanie cumlíka alebo cmúľanie palca má však svoje negatíva.

Deformácie čeľuste

Cumlík vytvára v ústach pri saní podtlak, ktorý ak pôsobí dlhodobo, začne neprirodzene tvarovať čeľusť smerom dopredu a nadol. Čeľusť je v období rastu, preto je náchylnejšia na deformácie. Zmena tvaru čeľustí má za následok zmenšené prínosové dutiny a dýchanie cez ústa. Je dokázané, že dlhodobé dýchanie cez ústa nie je pre mozog zdravé a mozog je tak menej okysličovaný. Znížené množstvo kyslíka pre mozog vedie ku zníženiu intelektu.

Deformácie zubného oblúka

Pri pôsobení podtlaku z cumlíka sa deformuje nie len čeľusť, ale aj zubný oblúk (postavenie zubov). Zuby sú tlačené dopredu a môžu sa aj vejárovito rozostupovať. Naopak zadné zuby sú tlačené dovnútra. Na predných zuboch si môžeme všimnúť, že horné zuby neprekrývajú dolné zuby- vzniká medzera- otvorený zhryz. Zuby už v tomto posune zostávajú aj po vysadení cumlíka/palca a do správneho postavenia ich vie napraviť len zubný strojček.

Ďalšie nežiaduce účinky cumlíka

V neposlednom rade môže používanie cumlíka spôsobovať exém na koži pri trení cumlíka a zasychaním slín a poruchy reči- pre deformáciu čeľuste môže byť vyslovovanie niektorých hlások obtiažne.

V akom veku by ste mali cumlík odobrať?

Nie je stanovená žiadna veková hranica, kedy je cumlík nutné odobrať. Medzi druhým a štvrtým rokom sa mnohé deti prirodzene vzdávajú používania cumlíka aj samé, bez veľkého povzbudzovania. Ako sa tak u Vášho dieťaťa nestalo, bude potrebné ho od tohto zlozvyku odučiť. Čím dlhšie cumlík/palec pôsobí v ústach, tým viac ich deformuje.

Keď sa tento zlozvyk zastaví v období 3 alebo 4 rokov, postihnuté mliečne zuby sa často stihnú zasunúť späť do svojej prirodzenej polohy a zarovnať sa skôr, ako im dorastú trvalé zuby.

Ako odučiť dieťa od cumlíka / palca?

Odučiť dieťa od cumlíka môžete napríklad pozitívnou pochvalou, hrou, odmenou alebo hračkou. V prípade, že si neviete dať rady, neváhajte sa obrátiť aj na svojho pediatra.


katka@2x.png
MDDr. Katarína Kusynová

Obvodný lekár Matúškovo, Zentist

Dojčenie

Tento web vznikol v spolupráci s

© COPYRIGHT - dentistry.sk 2022

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás