Ako sa prerezávajú trvalé zúbky?

Ako a kedy sa prerezávajú trvalé zúbky? Na čo si je dobré dať pozor?

katka@2x.png
MDDr. Katarína Kusynová

Obvodný lekár Matúškovo, Zentist

Rast zubov
Starostlivosť
prerezavanie.jpg

Dospelý trvalý chrup má 28 až 32 zubov (štyri zuby múdrosti nemusia narásť každému). Narozdiel od mliečneho chrupu obsahuje trvalý chrup aj črenové zuby (štvorky a päťky). Trvalé zuby sa prerezávajú v dvoch etapách.

Prvá etapa prerezávania trvalých zubov: 6-9 rokov

Prvá etapa zahŕňa prerezávanie predných rezákov (jednotky, dvojky) a prvých stoličiek ( šestky). Keďže pri predných zuboch musia najprv mliečne rezáky vypadnúť a dieťa je chvíľu štrbavé, rodič si všimne začínajúcu výmenu až na štrbavom úsmeve svojej ratolesti. V prvej etape sa ale prerezávajú aj prvé trvalé stoličky, ktoré sa zaradia za mliečne päťky a teda pri nich nevypadne žiaden zub. Keďže sú v ústach celkom posledné, pozornosti rodičov vedia dlho unikať a patria medzi prvé trvalé zuby, ktoré sú napadnuté zubným kazom.

Druhá etapa prerezávania trvalých zubov 9.-12. rokov

Druhá etapa zahŕňa prerezávanie štvoriek, pätiek, trojok a sedmičiek. Je to pomerne neskorý vek výmeny zubov. Pokiaľ došlo k predčasnej strate mliečnych zubov, ktoré "držia" miesto trvalým zubom, naruší sa zložitý proces výmeny zubov a priestory pre trvalé zuby sa začnú zmenšovať. To vedie ku krivému a neestetickému úsmevu.

V dospelosti prebieha tretia etapa rastu zubov- prerezávanie osmičiek, zubov múdrosti. Nevyskytujú sa však u každého. Či aj Vášmu dieťaťu narastú zuby múdrosti sa môžete dozvedieť z röntgenového snímku zubov, kde je možné vidieť ich zárodky. Osmičky majú zlú povesť, pretože ako posledné zuby často nemajú priestor, aby sa zaradili do úst a ich prerezávanie je často bolestivé.

Prerezávanie zubov je proces, ktorý by mal sledovať váš zubný lekár. Ten vie aj na základe röntgenových snímkov povedať, či sa pod mliečnym zubom ukrýva zárodok trvalého alebo či zúbok narastie v správnom smere. Vzniknuté odchýlky sa môžu včas korigovať so zubným strojčekom.

Je dobré mať na pamäti:

Keďže prerezávanie zubov je niekoľkoročný proces, rodičia si neuvedomujú, že pomedzi mliečne zuby sa pomaličky vyskytujú aj trvalé zuby. Pri zlej hygiene a nedbanlivosti rodiča sa kazy, ktoré sa vyskytovali na dočasných zuboch odrazu vyskytujú na trvalých zuboch. Treba si uvedomiť, že trvalé zuby by mali zostať v ústach človeka najlepšie celý život. 

katka@2x.png
MDDr. Katarína Kusynová

Obvodný lekár Matúškovo, Zentist

Rast zubov
Starostlivosť

Tento web vznikol v spolupráci s

© COPYRIGHT - dentistry.sk 2022

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás